Kašny stály na stejné ose náměstí jako tehdejší městská studna (dnes se zde nachází tzv. Korunovační kašna).

Autorem empírových plastik na kašnách byl sochař Jan Sucharda. Během rekonstrukce obou kašen v roce 1880 došlo k posunu západní Neptunovy kašny o velký kus směrem ke studni, údajně kvůli získání většího prostoru pro obilní trhy. V tomto roce byly kolem Mariánského sloupu vysázeny lípy. Při této příležitosti byla Neptunova kašna zapuštěna hloub do země pro snadnější nabírání vody a zbavena pískovcového zábradlí.

Kašna se ale neosvědčila. V roce 1881 začalo dláždění Velkého náměstí do čtverců, které skončilo v roce 1884. Definitivně svou funkci Neptunova kašna přestala plnit v roce 1894, kdy její potrubí poškodily silné mrazy, a poté byla zcela zrušena. Na jejím místě firma Knotek postavila vodní stojan, který zde stával do roku 1901, a socha Neptuna byla spolu s obrubními kameny uložena na dvoře reálky (dnešní Střední průmyslová škola strojní na Komenského náměstí).

Nakonec byla socha přemístěna do sklepa školy, kde ji ovšem školní mládež natřela vápnem a urazila pravou ruku. Sochu opravil až v roce 1915 jičínský sochař Karel Stuchlík, poté byla umístěna v lesoparku na Čeřovce, na severním svahu kopce u tzv. jezírka, až do období nacistické okupace, kdy byla socha definitivně zničena.  Hana Fajstauerová