Ony také tvoří to, čemu se říká ekumenické společenství. Kromě toho je nám známo, že ještě mormoni, Svědkové Jehovovi a adventisti sedmého dne.

Cílem setkání byla řeč o Vánocích a jejich programu. Ale řeč se, ne marně, stočila na obecné věci religiózní. Křesťanské církve shora vyjmenované v Jičíně mají dosti dobrou spolupráci, dokazuje to i ta maličkost, že duchovní si tykají. Ostatně zdají se být i věkově blízcí.

Ke společným akcím patří kupříkladu ekumenický festival, který pořádá OS Zebín. Letos proběhl v Porotním sále jičínského zámku už jeho devátý ročník. Bohužel se zdá, že festival stává se komornější, než byl v počátku. Ke chvále hlavního pořadatele, Davida Kracíka, festival trvá. Biblické hodiny, nebo taky dílny, kde příslušníci rozličných církví připravili vždy zajímavé téma, nejčastěji z bible, ustaly. Příčina byla v stále se zmenšující návštěvnosti. Škoda. Nešlo tu zdaleka jen o záležitosti náboženské. Ona podstata, tedy přesah bible do běžného života i nevěřících, je myšlenkou bohulibou a důležitou, zejména v dnešní době, kdy otázky mravní často zůstávají na okraji zájmu. Třeba tu ještě podotknout, že i když židé byli za války v Jičíně zdecimováni, je tu spolek Baševi, který se stará nejen o židovské památky, ale vysvětluje židovské zvyky i náboženství. A na kulturním dění se podílí. Tolik přehled.

Vánoční akce

Z vánočních akcí připomínáme : V sobotu 12. prosince vystoupí v 16 hodin v Husově sboru v Jičíně hudební soubor Ensemble Monarch. Na programu je hudba klasická spolu s adventní a vánoční.

V neděli 13. prosince v 16 hodin ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Konecchlumského ulici farář Jiří Zedníček (vojenský kaplan) beseduje na téma Čeští vojáci v Afganistanu.

V neděli 13. prosince v 19 hodin v Porotním sále jičínského zámku pořádá Křesťanské společenství Jičín společné zastavení, rozjímání s hudbou a modlitbami s názvem Tichá hodina.

Dvacátého prosince v 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Jičíně se koná Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, sólisté Ondřej Koláčný, Pavel Krčmárik. Dne 25. prosince v 16 hodin bude připraveno na farní zahradě v Jičíně představení „Živý Betlém“, které bude spojené s vyhodnocením dětské soutěže v malování.

Bohumír Procházka