Lidé se například zajímali o plánovanou zástavbu v severní části lokality, požadovali zachování dětského hřiště pod skautským srubem, diskutovali nad akcemi, které se zde konají. K samotnému lesoparku vystoupila řada odborníků, Jan Šorf, zastánce myšlenky, aby byl lesopark vyhlášen památkou, podal i zajímavé návrhy, aby zde například vzniklo broukoviště, přírodní zídky.

Opět se hovořilo o erozi půdy a opěrných zídkách i o opatření šetrně pokácet 15 poškozených vzrostlých stromů. Město pak nechá zpracovat analýzu stovky stromů, aby zjistilo jejich stav. Zavázalo se, že v příštím roce zadá zpracování komplexní studie k lesoparku Čeřovka. Jan Šorf se také vyslovil, že přijímá sankce za označené stromy v lesoparku.