„V souvislosti s výběrem nového provozovatele autobusové dopravy v kraji a s tím spojeného zvýhodnění společností, jenž provozují autobusová nádraží, jsme se rozhodli nechat doběhnout smlouvu uzavřenou s BusLine a poté ji už neobnovit a převzít nádraží do své režie," vysvětlil jeden z důvodů starosta Aleš Svoboda, který také řekl, že by tímto krokem město chtělo vyvrátit pochyby o správném nakládání se získaným nájemným, jenž ročně činí tři sta padesát tisíc korun. To putovalo do kasy technických služeb, které tyto peníze využívaly na nákup technického vybavení.

Semilská autobusová společnost BusLine nyní vybírá poplatky za vjezd na nádraží od svých konkurentů a rovněž má na starosti jeho údržbu. To se ale po ukončení nájemní smlouvy změní a tato povinnost připadne nově na technické služby.

Jak vysokou částku město provozem nádraží získá, zatím není jasno. „Nevíme, kolik peněz nám provoz nádraží vynese. Je možné že taxu za vjezd snížíme," uzavírá starosta Aleš Svoboda.