Předběžné počty žáků 1. tříd
Základní škola a MŠ, 17. listopadu 109: 98 dětí, 4. třídy
Základní škola, Husova 170: 77 dětí, 3. třídy
Základní škola, Poděbradova 18: 51 dětí, 2. třídy
Základní škola, Železnická 460: 59 dětí, 2. třídy

Ve dnech 16. a 17. ledna proběhly na čtyřech jičínských základních školách zápisy budoucích „prvňáčků". Dostavilo se 340 dětí, což je oproti minulému roku nárůst o 63 dětí. Z tohoto počtu příchozích celkem 285 skutečně nastoupí do prvních tříd. Školy tak otevřou celkem 11 tříd, což je o jednu více jak vloni. Zbytek dětí bude mít tzv. odklad, což způsobí zřejmě opětovný nedostatek volných míst v mateřských školkách v příštím roce.

O další třídu více

V jičínských základních školách bude tedy letos o jednu první třídu více než vloni. Odklady povinné školní docházky ale znamenají komplikace v mateřských školách, kde je stále málo míst pro nové děti. „O odklad povinné školní docházky v rámci zápisů zatím požádalo 55 zákonných zástupců. Tento fakt samozřejmě výrazně ovlivňuje počet volných míst v mateřských školách. Čím více bude odkladů, tím méně bude volných míst v mateřských školách pro předškolní vzdělávání," upozorňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Miroslav Kazda. Již nyní nebylo z kapacitních důvodů školek možné přijímat pro předškolní vzdělávání děti mladší tří let a nejspíše tomu tak bude i letos.

Město koncem minulého roku začalo stavět dlouho plánovanou mateřskou školu na Větrově, která by měla být otevřena na jaře roku 2015. Školka pojme 100 nových dětí a současná mateřinka na Větrově zůstane zatím také otevřena. Paralelně ale bude třeba uvolňovat třídy na základních školách pro povinnou školní docházku.

„Počty žáků v jičínských základních školách se začínají zvyšovat. Do budoucna tedy budeme muset také řešit jejich umístění v jednotlivých zařízeních," odhaduje další vývoj Kazda.

Čekání na Větrov

Zápisy do mateřských škol proběhnou letos 12. a 13. května. Už nyní je tedy jasné, že počet přijatých dětí bude záviset na odkladech povinné školní docházky. Ani v minulém školním roce se nepodařilo umístit všechny jičínské děti a již vůbec ne mimojičínské.

„Během posledních pět let bylo v Jičíně otevřeno pět nových tříd MŠ, naposled vloni jsme otevřeli třídu v mateřské škole J. Š. Kubína. Bohužel ,kapacita školek v Jičíně je dlouhodobě plně využita, máme umístěno 585 dětí, z toho je už 35 nad rámec vyhlášky. Situaci snad vyřeší až nová školka na Větrově," uvádí místostarosta Petr Hamáček.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Do tohoto stupně se ze zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým pobytem v obci. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.  Magdaléna Doležalová