Stavba je v plném proudu a probíhá za plného provozu. Aby nebyly dodávky vody pro obyvatele přerušovány, dochází průběžně k přepojování dodávky z jiných zdrojů. Více se také dbá na hygienické normy.

Stavbu provádí společnost VCES, která vyhrála výběrové řízení s nejlevnější nabídkou, a to za necelých 97 milionů včetně daně. Stavba je rozdělena na etapy a potrvá až do konce léta 2015. V současné době pracovníci upravují provozní budovu a již byla odstraněna budova chlorovny. Došlo také k sanaci akumulační nádrže o objemu 400 kubíků, sloužící jako rezervoár vody.
Nově v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu pět set kubíků, celkem tedy bude pro obyvatele k dispozici na devět set metrů krychlových vody k okamžitému odběru.

V dalších etapách firma zrekonstruuje technologickou linku a rozšíří ji o další separační stupeň. Nový systém také zefektivní dávkování chemikálií upravujících vodu. Připojen bude též třetí vrt, který nebyl dosud používán.

Jiná chuť vody?
Na podzim 2015 se pak úpravna postupně uvede do provozu. „Během stavby dochází k přepojování zdrojů vody tak, abychom nemuseli její dodávky pro obyvatele Hořicka nijak omezovat. Obyvatelé proto celou rekonstrukci téměř nezaznamenají. Může se stát, že pro jednotlivce bude chuť vody malinko jiná, nebo třeba rozpoznají větší množství látek potřebných pro úpravu vody. Je to tím, že více dbáme na hygienické normy a chceme, aby kvalita byla perfektní," vysvětluje ředitel vodohospodářské společnosti Richard Smutný.

„Ve vazbě na potřeby probíhající výstavby dochází ke změně způsobu zásobování vodou. Je dodávána z úpravny Libonice. Přepojování provádíme v zájmu zajištění zdravotní nezávadnosti a doprovází jej zvýšená desinfekce chlorováním, samozřejmě v mezích normy pro pitnou vodu. Přechodně může docházet také k tvorbě zákalu, a to z důvodu změny směru proudění vody. Oboje nemá vliv na kvalitu, ani na její zdravotní nezávadnost. Po skončení rekonstrukce bude obnoven standardní režim. Chlorování již bude bez výraznějších výkyvů a sníží se také četnost nutného odkalování systému," dodává Richard Smutný.  (md, jir)