Druhý týden v únoru byli občané Hořic svědky stěhování OA z budovy v Šalounově ulici, jejíž stavba byla započata v roce 1909 a byla dostavěna v roce následujícím. Dne 25. září 1910 byla slavnostně otevřena a předána obchodní škole k užívání. Dne 13. října 1918 výnosem č. 34.636 udělilo ministerstvo kultu a vyučování ústavu titul … „Obchodní akademie v Hořicích"…

Studenti spolu s učiteli za spolupráce provozních pracovníků školy přestěhovali vybavení školy do budovy B v Riegrově ulici, která je v areálu bývalé Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy Hořice.

Do budovy B zemědělské školy v Riegrově ulici se přestěhovaly ekonomické obory. V této budově finišovaly potřebné úpravy, jako je obnova rozvodu elektřiny, úpravy vodovodu, zednické a malířské práce, atd. Všem řemeslníkům děkujeme, že svou prací přispěli k úpravě našeho nového prostředí.

Postupně se v nové budově zabydlujeme a chceme se pochlubit svým novým zázemím. Proto pro veřejnost, nové studenty i rodiče uspořádáme den otevřených dveří v pátek 28. února od 8 do 17 hodin. Do budovy se zatím vchází zadním vchodem, ze školního dvora.

Velmi bychom chtěli poděkovat za spolupráci studentům, učitelům a provozním zaměstnancům školy za ochotu a vstřícnost při přípravách na stěhování, při balení a při samotném stěhování atd. Věříme, že jsme celou akci zvládli rychle a přitom v klidné a pohodové atmosféře tak, jak je v našem pracovním kolektivu zvykem.

Tímto vás všechny srdečně zveme k prohlídce pěkně upravených prostor, kde se naši studenti, žáci budou nyní učit.   Jaroslava Hypiusová