Jednoho podzimního dne se děti ze II. školní družiny při novopacké ZŠ Husitská bavily se svojí paní vychovatelkou o dětských domovech, co to znamená adopce či pěstounská péče. Paní vychovatelka se nestačila divit, jak děti toto téma zaujalo a jakou dokázaly utvořit debatu.

První nápady

Hned je napadlo, že by bylo moc hezké se s dětmi z dětského domova skamarádit a pomoci jim. Přeci jen ne každý věděl, jak to v dětském domově chodí, nebo si nedokázal představit, že tyto děti nemají rodiče, nebo že nedostávají hračky a dary, o kterých sní.

Zvedla se obrovská vlna nadšení. Každý vymýšlel, co by dětem do domova napsal, jaký dárek by vyrobil či jaký výlet by s nimi uspořádal.
Jako každý prosinec, se i tento uplynulý, konaly na škole Vánoční trhy. Děti vyráběly už od listopadu, zapojila se všechna čtyři oddělení školní družiny.

Nemalé finance

Všichni pak s nadšením prodávali své výrobky rodičům, prarodičům a široké veřejnosti. Utržilo se úctyhodných 8455 korun. Částka mile překvapila děti i všechny paní vychovatelky, jelikož je to první finanční obnos, který je připravený právě ve prospěch projektu Lvíček.

Všichni si ale uvědomovali, že se dá pomoci i někomu jinému. A tak po různých nápadech dětí a s obrovskou energií podat ruku druhým, by si přály pomoci i útulku pro psy, domovu důchodců, někomu z dětí z rozvojových zemí, či přímo podpořit výstavbu nové školy v Etiopii. Tímto zdaleka projekt nekončí. Celá družina se chce zapojit a pomáhat, kde je to potřeba.

Název Lvíček si děti vymyslely samy. Každý navrhl zvířátko jemu nejbližší, a po dlouhém hlasování bylo jasno. Lvíček je talisman a patron projektu.

Nyní už se pracuje na spolupráci s dětským domovem Rovečné. Zjara děti čeká první společný výlet a už se nemůžou dočkat dalších aktivit.
Přála bych si, aby tento projekt naučil děti pomáhat, tolerovat odlišnosti a nebýt otočený zády k těm, kteří nás potřebují. Doufám, že to v nich vzbudí radost a potěšení z pomoci druhým.   vychovatelka ŠD Petra Sedláčková