Městská rada odsouhlasila nové znění tržního řádu. Dokument se vztahuje na všechny prodejce zboží a poskytovatele služeb v Jičíně. Jaké novinky přináší?

Bylo zakázáno udělování jakýchkoli výjimek. Městská rada tento bod do řádu zahrnula z důvodu rozhodnutí ústavního soudu.

„Podle mě je to krok zpět, protože text tržního řádu nikdy nebude schopen obsáhnout všechno, co se dříve řešilo výjimkami. Snažili jsme se proto v něm vystihnout všechno," vysvětluje starosta Jiří Liška důvody, proč byly práce na novém řádu tak náročné.

Dalším problematickým bodem se nepochybně stanou zahrádky u restauračních zařízení. Po celou sezonu bude jejich zavírací doba stanovena na desátou hodinu večerní. Podle rady jde opět o reakci na požadavek vyšší instance. Provozní dobu zahrádek nařizuje zákon.

I v novém tržním řádu platí zákaz podomního či pochůzkového prodeje, což je podle vyjádření jičínského tajemníka Petera Bareše i opatřením proti podvodným, údajně charitativním sbírkám.

Také jsou v tržním řádu přesně vymezena prodejní místa. Zeptali jsme se na názor Josefa Lidického, provozovatele zelinářství na Valdštejnově náměstí. „Ten dokument jsem ještě nečetl, ale předpokládám, že odpovídá tomu, co nám bylo řečeno a co jsme na radnici vyjednali. Musel jsem požádat o výjimku kvůli vystavování zboží pod podloubím," řekl. Jasně upozornil, že je s přístupem nynější rady spokojen. Situace se prý s příchodem Jiřího Lišky a Petra Hamáčka do vedení města výrazně zlepšila.