Venčitelé:
Faktem je, že zvyšující se zájem o život psů v záchytné stanici zaznamenala i redakce Jičínského deníku. Vytvořila se komunita lidí, kteří místo navštěvují a chodí s nalezenými psy na procházky. Domlouvají se skrze sociální síť Facebook. Pokud na ni máte založený profil, najděte si skupinu s názvem: Psí útulek Jičín – Záchytná stanice pod Zebínem.

Vedení Jičína ke změně provozního řádu přistoupilo v souvislosti s novým občanským zákoníkem, jež vešel v platnost 1. ledna. Dříve tomu bylo tak, že po odchycení zvířete muselo uplynout šest měsíců, nežli se nálezce stal vlastníkem. Nyní je tato lhůta zkrácena na čtyři měsíce.

Zkrácení doby

Jaký to bude mít dopad, nám vysvětlila strážnice Městské policie Jičín Ivana Kašpárková. „Pro město se nic moc výrazně nemění, ale pro lidi, kteří si pejska chtějí vzít, ano. Obvykle se jich totiž ujmou před uplynutím lhůty a potom musí čekat, jak to dopadne. Ta doba, kdy si psa vezmou, a bojí se, aby o něj nepřišli, je teď kratší," vysvětluje.

Dodala, že starost městské policie nekončí odchytem a provozem záchytné stanice. Jakmile se nalezeného čtyřnožce ujme ochotný občan, strážníci kontrolují, zda v novém domově nestrádá. Mohou tak činit do doby, než uplyne výše zmiňovaná lhůta čtyř měsíců. Poté pes propadne městu a s opatrujícím občanem je podepsána smlouva o vlastnictví zvířete. Tak vypadá běžný proces umisťování nalezenců do domácností.

„Například se nedávno stalo, že před koncem lhůty se paní ozval majitel psa, o kterého se starala," svěřuje se Ivana Kašpárková s příhodou, kdy hrozilo, že se opatrovnice bude muset s novým chlupatým kamarádem rozejít. „Nakonec se ale domluvili. Majitel usoudil, že pes se u paní má lépe, a tak jí ho nechal."

Každá příhoda ze života je ale unikátní a ne vždy dojde k tak šťastnému konci. Stalo se například i to, že ztýraný pes se musel vrátit k původnímu vlastníkovi, neboť nešlo dokázat, že mu pes utekl v tak špatném stavu, v jakém ho strážníci odchytili.

Dárečky

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že vůči nalezeným psům se zvedla obrovská vlna solidarity. Podle Ivany Kašpárkové jde o trend, který narůstá až překvapivým tempem. Lidé věnují deky, matrace, krmivo a další potřeby pro psy.

Nádherným způsobem se zachovali například lidé z Libuně. „Základní škola uspořádala sbírku a děti si přijely pohladit pejsky. Přivezly jim dárky. Bylo to úžasné setkání. Zájem ze strany lidí narůstá. Jediné, s čím trochu bojujeme, je to, že když občané chtějí dovést krmení, bylo by dobré, aby zavolali a zeptali se. Krmení psům nemícháme, takže je vhodné si předem od nás zjistit, kterého je zrovna nedostatek," popisuje strážnice.

Co se týče poplatků, jejich výše je stanovena na 40 Kč za den u malého psa a 60 Kč za velkého (nad 10 kg). Za odchyt se účtuje 200 Kč. V případě, že jičínská městská policie zasáhne mimo jičínský katastr, účtuje si dojezd, a to 7 Kč za kilometr. Nicméně poplatek je stanoven pouze pro majitele uprchlého psa, rozhodně není určen pro domácnost, která se bude chtít nalezence ujmout.

Záchytná stanice sídlí pod Zebínem asi tři roky. Přestěhovala se z Konecchlumského ulice. Jen loni jí prošlo na 106 psů, o necelou polovinu se ale obratem přihlásili majitelé.

Jičínští strážníci redakci požádali, abychom poděkovali všem lidem, kteří po svých psech uklízí exkrementy. Jde prý o činnost, kterou všichni mohou přispět k tomu, aby se ve městě dobře žilo.