Model tak zvaného sdílení lékařů testuje jičínská nemocnice od začátku října. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (ZZS HK) vytipovala sedm lékařů, kteří v určené směny pomáhají místnímu výjezdovému středisku. Lékaři se tak mohou vydat do terénu do dvou minut od chvíle, kdy jim z dispečinku záchranné služby přijde výzva.

PŘÍNOS ZÁSTUPNÉHO SYSTÉMU

Novinka má vyřešit dlouhodobý nedostatek lékařů na záchranné službě, ale zároveň doktorům poskytuje šanci udržet se na vysoké odborné úrovni v přednemocniční urgentní medicíně. A v neposlední řadě je výhodná i pro nemocnici, která dostane příspěvek na mzdu lékařů, kteří se této spolupráce účastní. Po dobu výjezdu totiž dostává lékař mzdu za odvedenou práci od záchranné služby a zároveň za celý den odměnu za držení pohotovosti. Záchranná služba dále platí nemocnici za to, že si lékaře „vypůjčila“. Z ekonomického hlediska je to finančně neutrální. Nemocnice ale musí dát lékaři při službách takovou práci, kterou může kdykoli opustit.

„Pokusili jsme se najít systém, který je podle platných zákonů možný a pomůže nám situaci řešit. V momentě výjezdu se sloužící lékař v nemocnici stává lékařem záchranky, a jakmile přijede, je zase zaměstnancem nemocnice,“ vysvětluje náměstek ředitele ZZS HK MUDr. Libor Seneta, který je spolu se současným ředitelem krajské záchranné služby MUDr. Jiřím Maškem autorem projektu.

V Jičíně jako první v republice zároveň zkouší i předání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

ZVÝŠENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘŮ

Do systému sdílení je v současné době zařazeno šest lékařů a jedna lékařka, z nichž tři pracují na interním oddělení, dva jsou anesteziologové a dva chirurgové. Jedním z nich je kardiolog MUDr. Jiří Nový. „Pro všechny zúčastněné je i velkou výhodou to, že si mimo svou odbornost udržují a zvyšují erudici v řešení akutních stavů. S prací se tato pohotovost dá skloubit poměrně lehce,“ popisuje praxi Jiří Nový. Systém pohotovosti funguje v klasické pracovní době lékaře, tedy od 7. do 15.30 hodin. Za měsíc a půl provozu bylo lékaři – záchranáři z jičínské nemocnice odslouženo celkem 9 takovýchto směn, přičemž vyjeli k šestnácti případům.

Se zmíněným systémem sdílení lékařů v Jičíně je od prázdnin v ostrém provozu také elektronické odesílání zpráv z tabletů záchranné služby přímo do nemocničního informačního systému. Při předání pacienta na oddělení tak odpadá předávání zdravotní dokumentace v papírové formě. To celý proces významně zjednodušuje.