„Dokončením Domovinky došlo k výraznému zlepšení podmínek pro sociální služby. Jsem přesvědčen, že seniorům se bude nové prostředí líbit a že se pro zaměstnance vytvořily podstatně lepší podmínky pro poskytování péče,“ uvedl starosta města Jičína Jan Malý.

„Je fajn, když se něco povede dokončit a že těch problémů při výstavbě Domovinky bylo. Jsme na konci projektu, kde ve výsledku máme moderní zázemí pro seniory i pro zaměstnance, plně bezbariérové, prostorné a skvěle vybavené. Všem, kteří se o to zasloužili bych chtěl poděkovat,“ zhodnotil místostarosta Petr Hamáček. Do jeho gescí v rámci Rady města spadají sociální služby.

Beze změn by to už nešlo

Rekonstrukcí získala budova v Hofmanově ulici zcela novou podobu. Opraveno bylo také okolní prostranství stacionáře včetně nevyhovující a zastaralé kanalizace. To hlavní se však změnilo v interiéru. „Byly přebudovány vnitřní prostory, změnilo se uzpůsobení místností a byl vybudován výtah, díky němuž Domovinka naplno využije také první patro. Kapacita stacionáře se tím navýšila na třicet pět klientů. Stacionář Domovinka má také nové vybavení, splňující nejvyšší standard sociálních služeb," popisuje Jan Jireš.

Rekonstrukce denního stacionáře Domovinka je dokončena
Rekonstrukce denního stacionáře Domovinka je dokončena

Přestavba se týkala i prostor pro personál, který také získal nové kvalitní zázemí. Tím nejdůležitějším ale je to, že v budově, která by bez rekonstrukce už nemohla dále sloužit svému účelu, a to z důvodu nesplnění podmínek pro bezbariérovost, se rekonstrukcí nejen podařilo zachovat tuto sociální službu, ale také ji kapacitně rozšířit a zvýšit její standard.

Kdysi to byla výměníková stanice

Budova stacionáře samotná má podle mluvčího jičínské radnice zajímavou historii. Jejím prvotním účelem byla výměníková stanice, tudíž její účel byl velice vzdálený tomu, čemu je zasvěcena dnes. Nejprve vznikl klub seniorů, který se začal scházet v „domovince“. Budova získávala nový účel, a jak nabírala na svém významu v rámci sociálních služeb, byly provedeny dílčí přestavby. „I přes veškerou snahu byl stav budovy před rekonstrukcí velmi neutěšený. Vyžadovala skutečně celkovou rekonstrukci a hrozilo, že Domovinka bude muset opustit své sídlo. Městu Jičínu se však podařilo nastartovat projekt celkové rekonstrukce, včetně úspěšných žádostí o dotační podporu," konstatuje mluvčí.

Klienti Denního stacionáře Domovinka.
Káčko maluje Domovinku. Mladí pomáhají zkrášlovat bydlení pro seniory

Sociální služby města Jičína jsou příspěvkovou organizací města a jejich jednotlivé složky jsou úzce propojené. Domov pro seniory, Pečovatelská služba a Stacionář Domovinka fungují jako řetěz, ve kterém jednotlivé články spolu souvisí a společně vytváří vysokou úroveň služeb pro seniory.

Proto byla v rámci projektu rekonstrukce podpořena i Pečovatelská služba. Ta má nyní nově dva elektromobily, které zajistí rozvoz obědů a větší mobilitu pečovatelů, jež navštěvují seniory v jejich domovech. Pro tato vozidla byla také opravená garáž v budově Domovinky a přibyla nástěnná nabíjecí stanice.

Začalo se za covidu

Stavební práce začaly už v roce 2020, tedy uprostřed covidové doby. Nábytkové, technické a specializované vybavení stacionáře, a také již zmíněné elektromobily, byly pořízené zvlášť. Stejně jako nové stoly, židle, polohovací křesla, postele, vakuové zvedáky i koupací lůžko.

Městu Jičínu se podařilo získat významnou dotační podporu. Bylo úspěšné se třemi žádostmi o dotace a celkem tak pro Domovinku obdrželo více než 42 milionů korun.

Jak funguje denní stacionář?
Představte si rodinu, která doma pečuje o staršího, nemohoucího člena rodiny. Tato rodina si nepřeje, aby byl umístěn do domova pro seniory, protože cítí, že mu je dobře doma. Práce o seniora je však náročná a členové rodiny se mu nemohou věnovat v pracovní době. Využijí tedy služby stacionáře a jeho speciálně vyškolených pečovatelů, kteří se ve všední den o babičku či dědečka postarají. Pro seniora je skvělé i to, že se dostane do nového prostředí, kde se setká s dalšími lidmi. Zároveň se ale odpoledne vrátí ke svým blízkým.