Zároveň rada města vyhlásila nový konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa. Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu a první zasedání konkursní komise se uskuteční 12. listopadu. Bělohradskou mateřskou školu řídí statutární zástupce ředitele Monika Janáková poté, co koncem června odstoupila z funkce Eliška Sekotová.