„Bude postaven nový bezbariérový úsek chodníku, který propojí jižní část obce a její centrum. Trasa stavby povede podél místní komunikace u rybníka,“ říká starosta Milan Tobolka. K vyšší bezpečnosti přispěje také nový osvětlený přechod. Obec žádá prostřednictvím spolku MAS Podchlumí o evropskou dotaci, která by více než milionové náklady mohla pokrýt až z devadesáti pěti procent. Pokud na konci dubna obdrží vedení obce přiznání dotace, budou mít v Cerekvici nový chodník do konce září.