Bude sloužit i pro občany, přivážet mohou ale pouze bioodpad. To znamená trávu, seno, větve stromů a keřů.

Zakázku za 3,4 milionu korun získala firma Strabag, která má stavbu zvládnout do 1. listopadu.

Jedná se o vybudování asfaltové a částečně štěrkové plochy o rozměrech 65,00 x 49,50 metru. Před ní bude retenční nádrž, která slouží pro zachytávání dešťové vody a zároveň bude využívána pro vlhčení kompostovaného materiálu .

K samotné kompostárně povede nová asfaltová komunikace, která bude navazovat na stávající obslužnou vozovku. Před samotným vjezdem bude ve vozovce instalováno vážní zařízení .

Technika je drahá
„Samostatným výběrovým řízením prošlo technické vybavení, konkrétně traktor, kompostér a drtič," uvedl Vítězslav Dufek z investičního oddělení města. Rada města schválila jako dodavatele firmu Strom Praha, která dodá techniku za 5,5 mil. korun.

Dotace pak uhradí devadesát procent celkových nákladů (stavba + technika) .

„Kompostárna stojí na našich pozemcích, které jsme k výstavbě Packým propůjčili. Na oplátku ji můžeme využívat ke skladování bioodpadu," vysvětluje sousedskou spolupráci starostka Staré Paky Věra Hlostová.
Staropačtí už v minulosti využívali zdejší lokalitu jako skládku „zeleného" materiálu.