Pan Rozenberg přítomným připnul trikolóru na památku stého výročí založení Československé republiky. Místostarosta Milan Pospíšil letošní pietní vzpomínku zaměřil, podobně jako již v loňském roce, na jednu konkrétní osobu, která byla nějakým způsobem spojena s děním za druhé světové války.

Tentokrát připomněl hrdinu a velkého sokola Františka Pecháčka. Z jeho slov se přítomní dozvěděli, že František Pecháček byl mužem naplňujícím celým svým životem sokolské ideály. Narodil se v Záhornici, ale většinu mládí strávil v Nové Pace, kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadí a později i jako úspěšný cvičitel dorostu i mužů. Stal se členem závodního družstva Československé obce sokolské, s nímž dosáhl řady mezinárodních úspěchů.

Po okupaci českých zemí beze zbytku naplnil závěrečná slova jeho sletové skladby pro muže „Přísaha republice“, která byla nejpůsobivějším okamžikem X. všesokolského sletu. František Pecháček se stal členem ilegální sokolské organizace Jindra, v níž zastával funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání parašutistů z Velké Británie i na přípravách atentátu na Heydricha. Jeho činnost byla prozrazena a se svoji manželkou Mílou byl zatčen v novopacké osadě Zlámaniny a odvlečen do koncentráku v Mauthausenu, kde statečně odolával mučení. Jeho manželka Emílie byla zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu. František Pecháček byl popraven na stejném místě 3. února 1944.

Následně po svém projevu Milan Pospíšil, spolu s dalším novopackým místostarostou Pavlem Bouchnerem položili kytice k pomníku padlých. Po tomto slavnostním aktu několik občanů, kteří se na květnové dny v roce 1945 pamatovali, rozprávěli o konci války v Nové Pace, kde revoluce vypukla již 3.května. (po)