V úvodu shromáždění místostarosta Milan Pospíšil spolu s ředitelem ZŠ Milanem Schlöglem položili kytici k pomníku padlých. Po oficiálním ukončení vzpomínek na dobu před čtyřiasedmdesáti lety několik občanů, z nichž někteří se ještě na květnové dny v roce 1945 pamatovali, ještě chvíli zavzpomínali na konec války v Nové Pace, kdy zde revoluce vypukla již 3. května.

Milan Pospíšil svůj letošní proslov věnoval památce vojáka 2. zahraničního odboje Bedřicha Dundy.

Ten se narodil v březnu 1912 v Nové Pace. Po ukončení školního vzdělání vstoupil do armády, kde sloužil až do roku 1939. Po okupaci naší vlasti Německem se po složitém přesunu dostal přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Výcvik legie byl velice tvrdý a odehrával se po jeho přesunu lodí v africkém Oranu. Začátkem války se situace rychle změnila. Z Oranu byl transportován zpět do Francie a poté v létě 1940 následně do Anglie. Tam v důstojnické hodnosti zastával řadu významných štábních funkcí na velitelství pozemních vojsk v Londýně. Ke konci války, v březnu 1945, odjel lodí z Anglie a přes Rumunsko a Maďarsko a v Košicích se připojil k prvnímu armádnímu sboru, se kterým se dostal 10. května 1945 do Prahy.

Od ukončení války do roku 1950 pracoval ve štábu MNO, poté si prošel řadou peripetií jako ostatní vojáci, kteří přišli ze západní fronty. Byl propuštěn z armády a pracoval a žil v Kladně. Od práce popeláře se dostal do kladenských hutí, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Po sametové revoluci byl v roce 1991 povýšen do hodnosti plukovníka a zbytek života prožil ve své rodné Nové Pace. Za válečnou činnost byl vyznamenán Čs. válečným křížem, medailí Za chrabrost, dále Za zásluhy I. stupně, britskou Defence Medal a War Medal a i sovětskou Za vítězství nad Německem.

Míla Pour