Okrsek č. 14 tvoří osm sborů: Nová Paka, Studénka, Valdov, Radkyně, Štikov, Vrchovina, Přibyslav a Kumburský Újezd. V těchto sborech je evidováno celkem 377 dospělých hasičů, z toho je 102 žen a 275 mužů. V rámci okrsku také ve třech sborech (Nová Paka, Vrchovina a Kumburský Újezd) pracují s mládeží do 18 let v celkovém počtu 76 dětí a dorostenců.

Slavnostní schůzi zahájil místostarosta okrskového výboru Josef Horák, který nejprve přivítal hosty a delegáty všech osmi sborů, mezi kterými nechyběli ani zasloužilí hasiči Josef Petr, Jiří Nýdrle a Miloslav Glos z Nové Paky. Mezi rokující hasiče přijali pozvání i zástupci MěÚ Nová Paka – starosta MěÚ Rudolf Cogan, Jiří Šafář, velitel požární stanice v Nové Pace Milan Pospíšil a velitel výjezdové jednotky SDH Nová Paka Martin Kubišta. Všichni přítomní poté uctili minutou ticha památku všech zesnulých hasičů, kteří nás v uplynulém roce navždy opustili.

Hlavní zprávu o činnosti celého okrsku přednesl starosta okrskového výboru Václav Záveský. V ní zhodnotil výroční valné hromady v jednotlivých sborech, které proběhly v závěru roku 2012. Neopomněl zdůraznit záslužnou práci s mládeží, která má v novopackém okrsku dlouhodobě dobrý zvuk. Vysoko ohodnotil úspěch dorostenky Denisy Drašarové, která se v loňském roce umístila na třetím místě v republikovém kole hasičské soutěže a která byla oceněna i při vyhlášení sportovce roku v Nové Pace.

Okrskové kolo
Velmi kladně se vyjádřil k úrovni okrskového kola, které pořádali hasiči z Valdova, a za jehož uspořádání představitelům tohoto sboru poděkoval. Na závěr své zprávy vyjádřil přesvědčení, že letošní okrskové kolo, které se bude konat 18. května ve Štikově, proběhne ke všeobecné spokojenosti; poděkoval všem sborům za odvedenou práci v uplynulém roce a rovněž poděkoval zastupitelům MěÚ Nová Paka za výbornou a přínosnou spolupráci.

Kontroly zbrojnic
Na slova starosty sboru navázal svojí zprávou velitel okrskového výboru Karel Skolek. Ten seznámil přítomné s výsledky provedených kontrol hasičských zbrojnic a stavem techniky v okrsku. Ve své zprávě připomněl nutnost proškolení členů hasičských sborů, které se uskuteční v novopacké zbrojnici v březnu letošního roku. Závěrem podotkl, že se výrazně zlepšilo vystupování jednotlivých hasičů nejen na soutěžích, ale i při pořádání různých společenských akcí.

Dalším důležitým bodem slavnostní schůze byla volba nového místostarosty okrskového výboru. Navržen byl jediný kandidát, Josef Horák, a ten byl také jednohlasně zvolen.

Následně byli oceněni funkcionáři okrskového výboru Václav Záveský, Karel Skolek a Jaroslav Křeček, kteří z rukou náměstka starostky OSH Jičín Josefa Petra převzali za dlouholetou aktivní činnost vysoké hasičské vyznamenání – medaile sv. Floriána.

Diskuse v závěru
V závěrečné diskuzi vystoupil velitel HZS Nová Paka Milan Pospíšil, který informoval o činnosti stanice, spolupráci dobrovolných a profesionálních hasičů a o přípravách na Slavnosti slunovratu, na kterých hasiči z okrsku každoročně prezentují svoji činnost. Dalším, kdo se přihlásil do diskuse, byl starosta města Nová Paka Rudolf Cogan, který vyzdvihl činnost jednotlivých sborů ve svých obcích a vyslovil uznání nad dobrovolností všech členů sborů.
Celý průběh valné hromady se nesl v přátelské atmosféře.    Lubomír Exner, SDH Nová Paka