Ten byl významný tím, že se odehrával ve znamení devadesáti let této organizace od jejího založení. Loňský rok, jak již bývá zvykem u chovatelů, jejichž ušlechtilým zájmem je chovatelství drobného hospodářského zvířectva, byl opět velmi úspěšný. Bohatá činnost členů zasahovala i širokou veřenost, a to nejen packou.

O činnosti tohoto velice úspěšného spolku se návštěvníci schůze dozvěděli ze zprávy Jiřího Antoše. Zprávu pozorně naslouchal i přítomný starosta města Rudolf Cogan a hosté ze spřátelených poboček chovatelů z Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Roztok a dalších organizací. Zúčastnila se i nejstarší chovatelka paní Záhořová.

Hlavně výstavy

Výstavy vždy byly, a i nyní jsou, jednou z hlavních náplní činnosti packých chovatelů. I ta loňská, tradičně zvaná Májová, byla velmi dobře připravená. Bohužel nepřálo počasí, a tak ji navštívilo o 300 návštěvníků méně než výstavy minulé. To se samozřejmě projevilo i na značných finančních ztrátách, které činily zhruba až 15 000 Kč, a to chovatele dosti bolelo, protože peníze z výstav jsou, mimo sponzorských finančních darů, téměř jediným finančním příjmem, který umožňuje činnost organizace.

Ze zprávy se přítomní dozvěděli o další velice důležité činnosti chovatelů, a to o podzimním stolním hodnocení králíků, které se rovněž loni v areálu konalo. Jiří Antoš mluvil rovněž o tom, že členstvo brzy čeká letošní Májová výstava, která se letos bude konat 16. – 17. května, a je zapotřebí se na ni připravit. Budova a areál jsou již téměř hotovy, chybí ještě některé další vylepšování. Například břeh v areálu je zapotřebí upravit, aby se nesesouval.

Dík městu

Ve zprávě nechybělo ani poděkování městskému úřadu za finanční podporu, kterou chovatelé použili mimo jiné na opravu střechy budovy. Jiří Antoš poděkoval ve zprávě i dalším sponzorům, kteří svými financemi umožnili rozmanitou a prospěšnou činnost organizace. Závěrem poděkoval členům, kteří se přičinili svojí prací nejen na přípravě výstavy, ale svými brigádnickými hodinami přispěli k dalšímu zvelebování budovy a celého areálu.

Ze zprávy o hospodaření bylo patrné, že organizace získává finanční prostředky i z pronajímání své společenské místnosti různým organizacím, ale hlavně ze sponzorských darů a z výtěžku za pořádání výstavy. Návrh hospodaření pro letošní rok byl uveden přebytkem příjmů nad výdaji.

Ve zprávě revizní komise, seznámil Josef Nádvorník přítomné s počty brigádnických hodin. Příprava výstavy spotřebovala celkem 796 hodin, brigádám na úpravy areálu 1047 hodin. Nejvíce hodin odpracoval Jiří Antoš, na přípravě výstavy 55 hodin a na pracích v areálu 167 hodin. Josef Nádvorník si ve zprávě také povzdechl, že někteří chovatelé se svými pracovními aktivitami zaostávají za ostatními.

„Musíme se ještě více zaměřit na naši květnovou výstavu, která patří mezi největší výstavy v našem kraji," ozval se předseda odborné komise a velice úspěšný chovatel Pavel Tůma. „Úspěšně se zúčastňujeme mnoha výstav i jinde, a tak úspěšně prezentujeme naši základní organizaci na dalších výstavách. Jsme rádi, že u nás vystavují chovatelé i ze vzdálených míst, dokonce i mimo Královéhradecký kraj. Na druhé straně nás mrzí, že naši výstavu někdy ignorují chovatelé z našeho regionu, mezi nimi i chovatelé z Jičína a Vysokého Veselí."

Mladí nástupci

V diskusi předseda okresního výboru Českého svazu chovatelů pan Maťátko pochválil packou organizaci za mladé chovatele, kteří v posledních letech rozšiřují členskou základnu místní organizace.

Starosta města Rudolf Cogan poděkoval chovatelům za jejich rozmanitou a rozsáhlou činnost. Rovněž přislíbil pomoc města. Zajímavý diskusní příspěvek pronesl pan Miroslav Kužel, předseda packé včelařské organizace, která v novopacké oblasti má celkem 75 zájmových včelařů. Mluvil o letošní mírné zimě, která má neblahý vliv na včelstva. Rovněž slíbil, že včelaři se opět představí na letošní výstavě se skleněným úlem, kde návštěvníci budou moci sledovat činnost včel včetně své královny.

V diskusi vystoupili i chovatelé některých sousedních organizací, kteří vyjádřili spokojenost se spoluprací s packými chovateli a přislíbili účast na Májové výstavě. Pačtí chovatelé se rovněž pochlubili značnými přírůstky mláďat v uplynulém roce, se kterými byli velice spokojeni.

V současné době má novopacká základní organizace Českého svazu chovatelů čtyřiatřicet členů, mezi nimi i ženy a mladé chovatele. Součástí schůze bylo přijetí dalšího mimopackého chovatele.

Oficialitami setkání packých chovatelů neskončilo. Při výborném guláši a pivečku se v příjemném prostředí nejen pobavili, ale nezapomněli se ani podělit o své zkušenosti s chovem zvířectva. Spokojen s průběhem výroční schůze a činností organizace byl i její předseda Jiří Urbanec.   Míla Pour