V současné době se organizace uchází o podporu v rámci výzev z evropských fondů. Ke konci října byly úspěšně podány dva projekty.

První se týká stavební úpravy objektu, který je součástí bývalého kláštera v Nové Pace, konkrétně prvního a druhého suterénu pro účely rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství a poradenství pro cílovou skupinu osob v krizi (laičtí pečovatelé a osoby závislé na péči) a registrovanou sociální službu denního stacionáře o cílovou skupinu osob s Alzheimerovou nemocí a demencí. Tady je šance na získání maximálně 60 milionů korun.

Druhá výzva se týká úpravy prvního nadpodlažního objektu bývalého kláštera pro účely Komunitního centra se sociální službou – sociální rehabilitace. Realizací projektu vznikne Komunitní centrum, které bude začleňovat cílové skupiny do majoritní společnosti prostřednictvím programu a poskytováním služby sociální rehabilitace. Vznikne tak komplexní centrum, poskytující sociální služby pro region Novopacka. Výše dotace 95 % způsobilých výdajů maximálně 20 milionů korun.

Výsledky úspěšnosti projektů budou známy na jaře roku 2017.
Zbývající dvě podlaží kláštera jsou připravena také k revitalizaci a k podání projektů z EU. Je dokončena úprava projektové dokumentace se stavebním povolením.

Druhé nadzemní podlaží by bylo určeno pro odlehčovací služby v souladu se střednědobým plánem Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje a 3. nadzemní podlaží bude určeno pro chráněné byty nebo sociální byty.

„V současné době čekáme na výzvy evropských fondů, které by korespondovaly s výše uvedenými záměry," uvádí Jitka Fučíková z Života bez bariér.