Ve Svatojánské ulici je prováděna kanalizace. Z toho důvodu jsou obě tyto ulice od kapličky až na Masarykovo náměstí neprůjezdné. V Krkonošské ulici pomocí mechanizace je odstraňována z chodníku stará dlažba a chodník bude znovu pokryt.

Ilustrační foto
Míla Pour