Dojde k tzv. rozvolnění místní příslušnosti. Žadatel tedy nebude omezen na konkrétní obecní či městský úřad. Kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností bude smět podle zákona udělit nebo rozšířit řidičské oprávnění, vydat řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz či vydat paměťovou kartu řidiče. Také může vyměnit řidičský průkaz členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem. Samozřejmě platí, že žadatel musí mít na patřičné řidičské oprávnění nárok. Samotný proces se nemění.

Další změnou bude to, že žadatel o vydání řidičského průkazu nebude předkládat průkazovou fotografii. Na průkazu bude samozřejmě vizáž držitele i nadále přítomna. Úřad foto však získá z informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů. Případně úředník žadatele vyfotí přímo na místě.

Kterýkoliv obecní úřad počínaje červencem také přijme vzdání se řidičského oprávnění. Na kterémkoliv také půjde oznámit změnu osobních údajů, a přijme také ohlášení ztráty, odcizení nebo poškození průkazu. Rozvolnění místní příslušnosti se týká také přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče.

Kdokoliv si také ověří, jak si momentálně stojí v bodovém hodnocení řidiče. Jakýkoliv úřad bude schopen poskytnout výpis z registru řidičů.

Popsané změny vyžadují časově náročný upgrade systému. Proto v pátek 29. června budou uzavřena pracoviště agend řidičských průkazů. Omezení by se mělo týkat všech úřadů, nejen městského úřadu v Jičíně.