Program vzdělávacích dní AŠSK bude rozdělen do dvou částí vzdělávací a volnočasové. Na rozdíl od klasické výuky se děti mohou těšit na naučně-populární či badatelský způsob vzdělávání v různém prostředí podle možností školy a daných pravidel.

„Dopoledne probíhá badatelsko- naučně-vzdělávací část se dvěma lektory, přičemž forma je různá, od klasické práce s pracovními listy až po návštěvy technoparků, muzeí, přednášek a pododobně. Nejedná se však o klasickou výuku,“ představuje program ředitelka AŠSK Svatava Ságnerová a dodává, že v odpoledních hodinách probíhají volnočasové aktivity s minimálně dvěma hodinami pohybových aktivit se dvěma lektory. „Děti mají zajištěnu stravu zdarma, skupina má možnost úhrady materiálu, vstupů, dopravy, nájmů podle pravidel manuálu projektu,“ uzavírá Svatava Ságnerová.