Službu zorganizovaly v tandemu Sociální služby města Jičína a obecně prospěšná společnost Péče o duševní zdraví, jejíž jičínská pobočka sídlí v budově Komerční banky. Finanční zázemí poskytuje město. Projekt odpovídá Plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2014, který na počátku volebního období schválili zastupitelé.

Služba spočívá v tom, že klient dostane na starost byt a tím se bude učit samostatnosti. Pravidelně jej budou navštěvovat odborníci ze sociálních služeb. Bude k dispozici celkem sedm bytů v Židovské ulici č.p. 256. „Jeden uživatel služby bude bydlet v jednom bytě o jedné místnosti se sociálním zařízením. Dále bude uživatelům služby podle jejich sociální situace poskytována strava a další záležitosti potřebné k zajištění základních životních potřeb," doplňuje mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

„Jedná se obvykle lidi, kteří žijí se svoji rodinou, ale rádi by se i přes svou duševní chorobu osamostatnili. Nebo třeba o ty, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických léčebnách, ne však ze zdravotních důvodů, ale ze sociálních. Jednoduše se nemají kam vrátit, nebo není nikdo, kdo by jim v tom pomohl, protože už třeba zapomněli, jak na to." rozvedl Marek Fiala, vedoucí jičínského střediska Péče o duševní zdraví.

Město Jičín doposud službu neposkytovalo. Společnost Péče o duševní zdraví a sociální služby si již vytipovaly čtyř až pět klientů, kteří budou prostory od prosince obývat. Město zajistí úpravu bytů v hodnotě asi 400 tisíc. Rada také schválila navýšení počtu pracovních míst v sociálních službách, a to o 2,5 úvazku. V souvislosti s tím se zvedl i o 70 tisíc korun mzdový limit příspěvkové organizace. Nyní činí 15,06 milionu korun.

Služba bude placená a zprvu je vyhrazena jen pro Jičínské. Ubytování bude stát 120 korun na den včetně energií a klient zaplatí i za péči. Sazba se odvíjí od jejího druhu, obecně to však bude okolo 100 korun za hodinu.