Bylo jich přivítáno celkem třináct, a to ve čtyřech skupinách.
Na snímcích postupně ve fotogalerii to mezi místními baráčnicemi v krojích jsou: 1, Adamovi, Vocáskovi a Brzákovi, 2. Konečných, Vláčihovi a Helikarovi, 3. Fričovi, Stračovi a Jandovi a 4. Janouškovi, Civalovi, Kynčlovi a Jakešovi.