„Zdi byly narušeny především staticky a místy byly opravdu v havarijním stavu. O jejich opravu jsme usilovali už delší dobu. Jsem velmi rád, že se nám ji konečně podařilo zrealizovat," říká starosta Milan Tobolka.

Občanů se stavební práce výrazně nedotknou, i když s určitým omezením samozřejmě počítat musí. „Na místě ude určitě zvýšená prašnost a nevyhneme se ani hluku ze stavby. Hřbitov bude po celou dobu přístupný. Je zde ale nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a nevstupovat do prostoru stavebních prací," upozorňuje starosta občany a návštěvníky pietního místa.

Celá akce vyjde odhadem na necelý jeden milion korun. Sedmdesát procent pokryje dotace z ministerstva zemědělství z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Oprava by měla být hotová do konce září.