Zatímco ještě na začátku roku připomínala cesta spíše rozježděné pole, nyní mají zemědělci, lesníci i obec zajištěný komfortní přístup na své pozemky. Jako bonus mají obyvatelé městečka k dispozici kilometr krásné asfaltové cesty k jízdě na kolečkových bruslích.

Podél silnice bylo vysazeno několik stromů a obec ještě plánuje umístění několika laviček, čímž zvýší odpočinkový potenciál celé lokality.