Na vnitřním nádvoří hradu Kost u jižní stěny kaple byly v prosinci 2020 odkryty základy okrouhlé věže, která se svým charakterem, to je masivní tloušťkou zdiva přes tři metry, charakterizuje jako tak zvaný bergfrit, tedy okrouhlou hlavní věž hradu.

„Byla to primárně útočištná věž, která mohla být bráněna jako samostatný fortifikační, tedy ochranný prvek hradu a obvykle byla přístupná pouze po můstku až v úrovni prvního patra. Především v souvislosti s nálezem základů doposud neznámé brány na severním parkánu v předešlém roce tak získává konkrétnější podobu nejstarší stavební fáze hradu,“ poodhaluje nová zjištění archeolog jičínského muzea Jiří Unger.

Archeologický průzkum probíhal na hradě v rámci jeho nákladné revitalizace. Památka v rukou rodiny Kinský dal Borgo se dočkala obnovení pláště, celkového odvodnění, a také úprav vnitřních prostranství a parkánů.

V nemocnicích v Královéhradeckém kraji začala vakcinace na covid-19. Do náchodské nemocnice dorazila očkovací látka v pátek a hned byla využita.
FOTO: Na pěti místech v kraji začalo očkování proti koronaviru

Jiří Unger nepopírá, že oba objevy mají souvislost. Na otázku, zda věže byly součástí původní stavby odpovídá:„To bude výsledkem dalšího vyhodnocení, především zdali rozbor použitých malt ukáže u obou konstrukcí využití stejné technologie.“

Hrad Kost v Českém ráji. První obrázek nabízí pohled na relikty obranné věže tzv. bergfrit, objevené v roce 2020. Druhý na základy brány odkryté v roce 2019.Zdroj: Regionální muzeum a galerie JičínDodává, že datace brány do 13. století není vůbec jistá. Spíše můžeme oba starší nálezy předběžně datovat do poloviny 14. století.

V písemných pramenech, kde je hrad zmiňován již v roce 1349, nebyly k dispozici o jeho podobě žádné poznatky. Předpokládalo se, že šlo spíše o jednodušší stavbu s větším podílem dřevěných konstrukcí, která je v písemnostech nazývána tvrzí, z níž se do dnešního dne dochovala pouze tak zvaná malá věž při vstupu do vnitřního nádvoří. Nová fakta by mohla potvrdit dosavadní hypotézu o nejstarší fázi hradu.

„Pokud ano, je zde určitě překvapivé zjištění, že zde původně stál mohutný kamenný hrad, který byl v druhé polovině 14. století zcela rozebrán a materiál byl pravděpodobně použit pro stavbu zcela nového hradu,“ odtajňuje Jiří Unger.

„Je to pro nás super zpráva, navíc zjišťujeme, že hrad byl daleko rozsáhlejší, než jsme si mysleli. Získané poznatky budeme předávat návštěvníkům pomocí moderních technologií a nové expozice s modelem hradu,“ slibuje kastelán památky Jan Macháček.

Dcerky paní Martiny Šepsové postavily krásného sněhuláka.
Sníh se sype. Máte radost, nebo vám komplikuje život?

„Věděli jsme, že zde stála původně tvrz. Ale že šlo o hrad, který byl zbourán, tak to je pro nás nová informace,“ připouští.Zachycené kamenné konstrukce zůstaly neporušené na svém místě, výkopy byly zasypány, nicméně investor zvažuje jejich vyznačení v nově pokládané dlažbě

Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Jeho původ se datuje do 14. století, kdy si Beneš z Vartemberka nechává na skalním ostrohu uprostřed tří údolí vybudovat malou dřevěnou tvrz s obrannou kamennou věží. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost v dobách, kdy jej obléhal Jan Žižka a po neúspěšném dobývání hradu prohlásil, že je pevný jako kost a ta prý patří psu. Pravdou ovšem zůstává, že samotný zakladatel hradu, hrabě Beneš, se do sobotecké zakládací listiny podepsal latinským přízviskem Benesius de Costy, což Češi při čtení zkomolili a přejmenovali ho na Beneše z Kosti.