V obou případech jde o několik zastavení, vybavených informačními panely (formát A2) v českém jazyce a doplněných lavičkami a interaktivními prvky. Celkem mají obě naučné stezky 22 prvků. V oblasti Kozákova bylo instalováno 12 objektů (z toho 8 x informační panel), naučná stezka Klokočské skály obsahuje 10 objektů (8 x informační panel). Stezky nejsou samostatně značené, obě využívají stávajícího turistického značení.

Naučné stezky byly dokončeny ke konci listopadu 2014, od té doby slouží turistům a návštěvníkům regionu. Slavnostní otevření stezek proběhlo v květnu tohoto roku.

Třetí nová naučná stezka CHKO byla v květnu otevřena v oblasti Valečova a Příhrazských skal a je zaměřena především na rodiny s dětmi. Obsahuje interaktivní herní prvky a informační panely a mj. využívá příběh „Zlé paní z Valečova", který mohou návštěvníci poznat v rámci motivační hry Za pověstmi Českého ráje.   (SČR)