Díky dotaci z Programu prevence kriminality 2017 Ministerstva vnitra se městu podařilo zmodernizovat další kamerové body městského kamerového systému. V rámci projektu došlo v letošním roce k modernizaci pěti kamerových bodů na území města, čímž byla dokončena dvouletá výměna již zastaralých kamer, které byly pořízeny v letech 2004 – 2011, za moderní a kvalitnější techniku. Celkové náklady na projekt činily 337 000 Kč, dotaci z Ministerstva vnitra město obdrží ve výši 258 000 Kč.