Budoucí školní zařízení jsme si přišli prohlédnout společně s Bohdanem Čančíkem, kazatelem jednoty bratrské, která je investorem díla.

„Objekt jsme zakoupili v roce 2007 a zvažovali jsme, zda je využitelný pro školské zařízení. Odborníci nám dali doporučení, a tak jsme nechali zpracovat projekt, získali stavební povolení a vloni zahájili první etapu přestavby za 2,8 milionu korun," popisuje záměr.


Projekt


V přízemí hrnčírny vznikne mateřská škola pro 29 holčiček a kluků. V patře pak sborovna, ředitelna a také hudební aula. V přístavbě bude zřízena šatna a zázemí pro učitelky. „Dotaci jsme zatím žádnou nezískali, a tak všechno hradíme ze sbírek a darů. Jsme vděčni každému, kdo nám fandí. Víme, že vybudovat novou školku a školu tohoto charakteru má velký smysl pro naše město i pro náš region. To je hlavní, co nás motivuje jít dál," přiznává Bohdan Čančík.

První zrekonstruovaná část objektu bude dokončena v červnu, mateřská škola začne dětem sloužit od září.
„Věřím, že ten, kdo vidí naše dílo jako smysluplné, se k nám přidá," převádí řeč na druhou náročnou etapu budování Bohdan Čančík. Míní tím, že investor i nadále ocení finanční pomoc od občanů, společností i firem. Náklady na dostavbu jsou totiž odhadnuty na 45 milionů, což je dost velké sousto.


Druhá etapa


„Požádali jsem o dotaci, která má pokrýt 85 procent investice. Výsledek se máme dozvědět v květnu nebo červnu," říká Bohdan Čančík.

Cílem druhé etapy bude přístavba do tvaru L s rovnou střechou, ve které bude devět tříd základní školy včetně jídelny s kuchyní a sociálním zázemím.

Když jsme procházeli původními prostory hrnčírny, objevili jsme ještě nepoškozené sádrové formy. „Na půdě jich zůstala spousta, a to na zeláky, kastroly i drobnou keramiku. Zájemcům je nabízíme k odkoupení. Už od nás odešla spousta spokojených keramiků," upozorňuje nás při prohlídce zajímavého objektu, který už brzy bude sloužit pro vzdělání dětem, Bohdan Čančík.

„Jsme rádi, že objekt už nebude prázdný a našlo se pro něj smysluplné využití," říká jeden ze sousedů.
O nabídce volných míst v novém zařízení jsme mluvili také s vedoucím odboru školství a tělovýchovy packého městského úřadu Bohuslavem Benčem.

„Navýšení kapacity v předškolských zařízeních samozřejmě vítáme. Záleží jen a jen na rodičích, jakou alternativu pro své dítě zvolí."

Brána, základní škola a mateřská škola, je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení od 1. září 2008 jako plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm. Jejím zřizovatelem je Sbor jednoty bratrské v Nové Pace.

Princip zařízení
Škola i školka je založena na principech křesťanství. Výuka náboženství zde ovšem neprobíhá a škola je otevřena pro všechny děti nehledě na otázky víry. Je zde kladen důraz na pravidelnou, praktickou a aktivní spolupráci rodič – žák – učitel. Bez ní by tato škola ani nevznikla.

Její hlavní předností je práce s dětmi v malém kolektivu maximálně do patnáct dětí ve třídě. Více informací http://zsbrana.webnode.cz/o-nas/