O té město sní už od roku 2000. O pět let později vznikla první projektová dokumentace na rekonstrukci domu v čele náměstí. Bohužel chyběly peníze a s žádostí o dotaci Bělohrad úspěšný nebyl. Situace se změnila až v loňském roce poté, co se podařilo prodat zámek a do městské kasy putovalo téměř dvanáct milionů korun. Na realizaci nové budovy radnice měly být také použity peníze z prodeje dětské léčebny a některých pozemků.

Město obnovilo jednání s architektem, který zpracoval projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu v čele náměstí, ten ale rekonstrukci vzhledem k stavu domu nedoporučil. Město poté oslovilo tři architektonické kanceláře a proběhlo výběrové řízení, v němž zvítězili architekti Ondřej a Jiří Plašilovi. Ti zpracovali několik studií. Jejich konečný návrh v podobě moderního stylu se ale u některých s velkým pochopením nesetkal. Část zastupitelů proto už na únorovém zasedání navrhla ukončit s Plašilovými spolupráci, tehdy ale byli ještě přehlasováni. Vše se změnilo až minulý týden, kdy bylo svoláno mimořádné veřejné jednání a sílící hlasy z řad veřejnosti byly vyslyšeny. Místním kromě vzhledu vadila i vysoká cena stavby, kdy se její první odhady pohybovaly okolo 35 milionů.

„V Bělohradu žiji skoro třicet let a s prací městského úřadu jsem velmi spokojen. Všechno, co jsem po různých kancelářích vyřizoval, bylo vyřízeno k mojí plné spokojenosti a navíc v podmínkách, které mi plně dostačovaly. Žádný problém, který by bylo třeba řešit za desítky milionů korun z našich kapes. Prý má nová radnice reprezentovat, ale s tím nesouhlasím. Úřad je tu hlavně proto, aby fungoval pro občany," říká Jan Šebelík.

Momentálně ani není jasné, zdali budova, na jejímž místě měl nový úřad stát, zůstane nebo bude podle plánu zbourána. Město už sice na demolici zažádalo o dotaci, bude ale záležet pouze na něm, zdali ji v případě úspěchu využije nebo ne.

Na čem se ale shodne asi většina zastupitelů je, že nová radnice je potřeba, a to především kvůli stísněným podmínkám, které tam úředníky trápí, a celkovému špatnému stavebně technickému stavu budovy. Nabízí se tedy několik možností, jak dále postupovat. Město může například nezávisle oslovit několik architektů, kteří vypracují studie nebo vyhlásit novou architektonickou soutěž. Jako z variant může také být odkup a následná rekonstrukce Lázeňského hotelu, který je nyní v soukromých rukách. Zastupitelstvo uložilo vedení města s majitelem jednat. „Nebude to asi úplně jednoduché. Už jednou jsme o koupi uvažovali, ale cena hotelu tehdy byla příliš vysoká. Musíme také zvážit náklady spojené s opravou a rovněž budoucí provozní náklady, které jsou podle námi získaných informací velmi vysoké," upozorňuje starosta Pavel Šubr a připouští, že Lázeňský hotel je dominantou města, o kterou bude rád usilovat.

Zdali v Bělohradu vyroste moderní radnice, bude se rekonstruovat dům v čele náměstí nebo se městu podaří získat do svého vlastnictví a následně zrekonstruovat Lázeňský hotel, je zatím ve hvězdách. Zastupitelé si chtějí ještě jednou vše v klidu nechat projít hlavou. Připustili, že se s rozhodnutím ohledně výstavby radnice možná trochu unáhlili, jelikož je tlačil čas kvůli žádosti o dotaci jak na demolici objektu, tak na výstavbu veřejné budovy v pasivním standardu.