Celkové náklady na akci, která má být realizována během dvou let, jsou vyčísleny na 95 milionů korun. Dotace z evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) je 65 milionů korun. Město tak potřebuje uhradit 30 milionů korun. Proto si vezme od Volksbank CZ na patnáct let úvěr s výhodnou pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 23 milionů korun.

Další úvěr – sedm milionů korun bude čerpat ze SFŽP. Jak uvedl zastupitel Jaroslav Nožička, úvěr bude kryt Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín (VOS) dvoumilionovým ročním nájemným. VOS provozuje čistírnu a po patnácti letech ji může získat do svého majetku.

Podle vyjádření Květuše Podlipné z finančního odboru města packá radnice v této chvíli čerpá pouze úvěr od ČSOB ve výši 30 milionů korun. Peníze využila na nákup pozemků pro výstavbu rodinných domků.