V současnosti se revitalizují Jírovy sady, budou zprovozněny hodiny na náměstí. Začalo se se stavbou krytého bazénu; ten finančně hodně zatíží nově zvolené zastupitelstvo.

Udělalo se hodně práce. Zapomíná se na další nutné opravy chodníků, silnic a dalších technických nutností. Nepokročilo se v realizaci silničního obchvatu města. Již více jak před třiceti lety se na dané trase postavil motorest a od té doby se nic neděje. Obchvat města je důležitý. Poznáváme to v současnosti, když se opravuje kousek hlavní silnice od viaduktu dolů k odbočce do náměstí. Je to hlavní silnice Praha – Krkonoše. Stále také chátrá hotel Central, krásná secesní stavba z roku 1906. V současnosti je zde asijská tržnice.

Pracovní místa

Město v minulosti mělo 3100 pracovních míst v závodech ZPA, SSaZ, tkalcovna, přádelna, BONEX, TOFA a další drobné provozy. Za prací se do Nové Paky jezdilo ze širokého okolí. V současnosti uvedené závody zanikly a nebo zaměstnávají mnohem méně lidí.

Průmysl žije
Průmysl sice v Pace nezemřel, začaly vznikat nové výrobní firmy převážně však menšího formátu, jenž nekompenzují drastický úbytek pracovních míst. Firma SQS Vláknová optika. Enika vyrábí přijímače a vysílače na dálkové ovládání, prodává průmyslová svítidla. Firma LÁF vyrábí nerezová zařízení a rakousko-německá firma Lohmann-Rauscher. Pivovar funguje.

Ve městě jsou nezaměstnaní a to se projevuje na snižování životní úrovně rodin. Některé obchody krachují, včetně drobných živnostníků.
V nadcházejících volbách do městského zastupitelstva je nutné zvolit občany, kteří budou zárukou, že se město bude rozvíjet ku prospěchu všech občanů města. Je potřeba myslet na budoucnost a lepší zítřky pro občany.   Josef Hlubuček, občan města