Na dotované investice je v rozpočtu počítáno s částkou 138 milionů. Je v nich zařazeno 47 milionů na dostavbu terminálu, 40 milionů na vybudování komunitního centra, 17,5 milionů na nízkoprahový dům. Pět milionů má podpořit rozvoj zeleně, 3,4 milionů je určeno na revitalizaci Tyršovy ulice.

Z velkých stavebních prací je prioritou přestavba MKS za 60 milionů. Z vlastních zdrojů tak město zainvestuje akce za 101 milionů.