Povídat se starostou Josefem Coganem si začneme vlastně „od plenek“. Našim prvním tématem totiž budou děti, kterých se snad nejvíce dotkne vše, co pro ně v současnosti ve městě vybudují.

Od nejmenších

Mateřské školy jsou ve městě dvě a radnice letos pokryla zájem všech rodičů o umístění dětí, navíc se podařilo zařadit do zařízení kluky a holčičky z okolních vesnic. Školka nad poštou prošla opravou a rozšířila o moderní pavilon. V Husitské ulici se zařízení průběžně modernizuje. „Víme, že bychom měli do budoucnosti kapacitně pokrýt všechny požadavky, a až bude zájem o zařazení dětí klesat, tak můžeme omezit detašované pracoviště v základní škole. Posledních sedm let se do školství investovalo hodně, letošním úkolem je ale dostavba tělocvičny. Nyní jsme podali žádost o dotaci na zateplení Základní školy v Husitské ulici. To je teď naše nejbolavější místo, které bychom chtěli odstranit. Pokud peníze nezískáme, budeme věci postupně řešit z vlastních zdrojů.“

Jak se žije seniorům

Radnice nezapomíná na seniory a doplňkovou péčí nahrazuje soukromou sféru. Jednotlivé služby v sociální sféře se prolínají. V Nové Pace slouží občanům dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory a pečovatelská služba. „Kapacita zařízení je naplněna a považuju ji pro Novopacko za dostačující. Dům pro seniory byl dokončen vloni za 110 milionů korun a funguje bez problémů.“

Rychlá pomoc

Velkým problémem je zdravotnictví. Město již několik let bojuje o zřízení Rychlé záchranné služby, zejména poté, co kraj uzavřel nemocnici a rehabilitaci. Novopacko se řadí mezi bílá místa v dosažitelnosti, a i když město nabídlo zdravotníkům zázemí i garáž, služba tu stále nefunguje. „Jsme připraveni, bohužel, tato záležitost je v rukách destruktivní celostátní politiky, nemůžeme proto nic víc dělat, čekáme až přijdou politici v Parlamentu k rozumu a schválí potřebný zákon.“

Doprava

V minulých letech došlo v oblasti dopravy k velkým změnám. Do silnic a chodníků se investovala značná částka. Podařilo se realizovat stavbu dvou kruhových křižovatek, čímž se zlepšila v daných místech dopravní situace. „Nezapomínáme ani na kruhovou křižovatku pod ZPA, s její stavbou určitě počítáme, je to klíčová spojnice mezi starým a novým městem.“ uvádí starosta. Na kruhový objezd na Starou Paku navazují změny dopravy v centru města. Kompletně jsou opraveny ulice Svatojánská, Jiřího z Poděbrad, Na Tržišti a Dukelské náměstí. „Nastavili jsme nový architektonický styl, ve kterém bychom chtěli v centru města pokračovat. Z průjezdní ulice F.F. Procházky by se mělo stát Muzejní náměstí s centrem kultury a turistiky, kde budou mít přednost pěší,“ upřesňuje J. Cogan. V rámci dopravních změn byla zjednosměrněna Komenského ulice, ve které vznikla možnost parkování. Část veřejnosti na tuto změnu reagovala negativně. „Nová řešení vždy přinášejí potíže, s tím jsem počítali. Nelze však vytrhovat jednotlivosti, důležitý je koncepční pohled. Pokud se nový stav osvědčí, chceme pokračovat v dalších úpravách. Všechno nás postupně směřuje k nejvýznamnějšímu prostoru, kterým je Masarykovo náměstí. Zatím není rozhodnuto, jakým trendem se při rekonstrukci náměstí vydáme. Část chceme vymezit pro pěší a část pro parkování. Je otázkou, kde najít přesnou míru. Důležitý bude zejména názor občanů v anketě. Realizaci nelze přesně určit, záleží na tom, jak se podaří sehnat vlastní i cizí zdroje.“

Obchvat a zóna

Asi největší problém z globální hlediska je obchvat města. Starosta konstatuje: „Byli bychom rádi, aby se připravený obchvat konečně realizoval. Trasa je vytyčená, momentálně probíhá soutěž na zhotovitele stavební dokumentace. Chápeme, že je to dlouhodobá záležitost, která je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic, my máme možnost pomoci při výkupech pozemků.“

Průmyslová zóna se daří připravit směrem na Prahu zhruba na pěti hektarech. Radnice zde chce dát možnost prosperovat firmám, které přinesou zaměstnání zdejším obyvatelům a výroba bude vhodná pro region. Město do průmyslové zóny Vlkov a nové čtvrti Slovany Západ již z vlastního investovalo přes třicet milionů korun, navíc čerpá ve stejné hodnotě úvěr na výkup pozemků.

Výstavba

Radnice zadala zpracování projektu zástavby Slovany Západ, kde na ploše 10 hektarů vyrostou jak rodinné domky, tak bytové domy. Kdo zde bude chtít žít, bude se ale muset při výstavbě řídit určitými regulativy.V novém urbanistickém celku však vznikne i park, dětské hřiště, náměstí a pamatuje se tu i na veřejnou zeleň.Jedním z nepřehlédnutelných prvků v životě města je úspěšná revitalizace sídliště, při které se během pěti let podařilo téměř komplexně upravit jeho parter a radikálně tak zlepšit podmínky pro život. Radnice na projektu úzce spolupracovala s občany a je to znát.

Tři důležité prvky

Výstavba krytého bazénu, rekonstrukce městského kulturního střediska a rekonstrukce Masarykova náměstí, to jsou tři projekty podobného rozsahu, které na realizaci čekají a město je chce v desetiletém horizontu financovat i ze svých zdrojů.„Podle vůle občanů, kteří v dřívější anketě upřednostnili stavbu bazénu před MKS, jsme tuto akci v investicích zařadili na první pozici. Připraveno je pravomocné stavební povolení. Přesto se chceme ještě přímo dotázat obyvatel, zda jich většina o bazén stojí. Následně chceme renovovat Městské kulturní středisko v multifunkční zařízení, které do sebe pojme i kino a bude vybaveno moderní technikou. Rozhodnutí o Masarykově náměstí nechceme unáhlit. Nové řešení bude trvalého charakteru a proto očekáváme velkou veřejnou diskusi.