Při samotných kontrolách dodržování nařízení vlády o povinnosti nosit na veřejnosti roušku nebo jiný ochranný prostředek tak nejdou pouze cestou samotné represe a udělování pokut, ale současně pomáhají.

Lidem rozdávají nejen preventivní informační letáky spolu s informacemi jak správně nosit ochrannou roušku,ale i ochranné roušky samotné.