Opuštěný areál zakoupila organizace od kraje v roce 2006. Dva objekty už prošly opravou a jsou plně funkční, před dokončením je projektová dokumentace pro přestavbu samotné nemocnice.

Záměr za sto milionů má stavební povolení a v březnu hodlá investor vypsat soutěž na dodavatele. „V květnu bychom chtěli začít stavět s tím, že přestavba bude hotová v roce 2022,“ slibuje Jitka Fučíková, spoluautorka myšlenky.

Problémy s financováním

Revitalizaci kláštera stál v cestě nedostatek financí. „V roce 2017 jsme získali od ministerstva pro místní rozvoj 43 milionů, neměli jsem však nikoho, kdo by nám s dofinancováním pomohl,“ popisuje Fučíková strastiplnou cestu. Vloni záměr podpořil 36 miliony kraj. Jako spolehlivý partner se ukázalo město Nová Paka, které uvolnilo z rozpočtu 21 milionů. Díky tomu může přestavba budovy z roku 1705 začít.

Zásadním vodítkem, které naznačovalo přítomnost zdraví ohrožujících látek, byl způsob skladování. Kontejnery byly umístěny v zadní části zahrady za roubeným domkem a překryty slámou, znepokojivé bylo i info uvedené na štítcích ((bezp. značky, UN kódy).
FOTO: Jičín se postaral o barely, kraj vše zaplatí

Tři patra poslouží pro rozšíření sociálních služeb. Umístěno zde bude komunitní centrum pro spolky a skupiny. Nově zde vznikne i oddělení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Dispoziční řešení

Druhé podzemní podlaží, které propojí dvě budovy, bude vyčleněno pro sociální poradenství pro lidi s hendikepem a pak pečujícím osobám. Propojené bude s půjčovnou kompenzačních pomůcek. Součástí bude ozvučený sál. V prvém podzemním a prvním nadzemním podlaží bude umístěn denní stacionář, společný prostor pro aktivity, místnost pro relaxaci a odpočinek, aktivizační místnosti a samostatné oddělení pro nemocné demencí a Alzheimerovou chorobou. Zázemí zde najde také sociální rehabilitace.

Zachována a zpřístupněna veřejnosti bude také rajská zahrada s původním opláštěním kašny.

Klášter čeká ještě oprava druhého nadzemního podlaží a podkrovních prostor pro další sociální služby. Život bez bariér po udržitelnosti projektů předá objekt kláštera do vlastnictví města s tím, že zde bude stávající prostory pro provozování sociálních a navazujících služeb využívat dlouhodobě.

Nezisková organizace Život bez bariér, zapsaný ústav, byla založena jako občanské sdružení v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Provozuje denní stacionář pro 25 klientů, sociální rehabilitaci pro 20 klientů, zaměstnává 47 lidí, kteří pracují v chráněné dílně, v administrativě, podílí se na údržbě a provozu objektů.

Okolí rybníčku bude místem jako stvořeným pro procházky a pobyt na čerstvém vzduchu.
Okolí rybníčku ve Chvalině se vrací lesk