Automobilová doprava přes centrum Nové Paky je už roky neúnosná. Jediná možnost, jak ji vytěsnit z města, je stavba obchvatu. Hovoří se o ní už třicet let, i když první plány na obkroužení Nové Paky vzešly po druhé světové válce. Záměr ale stále zůstává na papíře, miliardová investice nebyla odstartována, i když už vloni Ředitelství silnic a dálnic ČR avizovalo, že při zdárném majetkoprávním vypořádání je reálné stavbu zahájit.

Letos chce investor získat stavební povolení, vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zakázky a akci zahájit. Aktuální stav nám přiblížil Ivan Vrabec z hradeckého ředitelství silnic a dálnic.

„Ke konci loňského roku jsme převzali v konceptu projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která je podkladem pro vypsání výběrového řízení. Musíme ji dopracovat, připomínkovat, zhotovit výkaz výměr a položkový rozpočet. Stanovíme tak první cenu, s kterou budeme soutěžit,“ popisuje „výrobní“ proces. O stavební povolení investor zažádal, v Nové Pace se k němu ovšem odvolává vlastník pozemku z Vidochova, což může záměr oddálit.

Třiadvacet nových policejních vozidel do kraje.
Policie v kraji dostala třiadvacet nových aut

Další skluz zavinily pozemkové úpravy, kdy je nutné aktualizovat stav katastru nemovitostí a upravit samotnou žádost.

Ivan Vrabec nám potvrdil, že po trase obchvatu jsou všechny pozemky vykoupeny. „Nyní probíhá vyvlastňovací řízení na pozemky pro přeložky sítí,“ dodává. Na otázku, zde je reálné začít letos obchvat budovat, odpovídá: „Očekávám, že bychom vypsali tendr a začali kácením stromů a archeologií. Všechno je ale odvislé od stavebního povolení. Pokud se k němu někdo odvolá, záměr může opět zkomplikovat, ale rádi bychom tento déletrvající projekt uvedli do realizace.“

Trasa obchvatu

Obchvat je napojen na silnici I/16. Od šestnáctky se odpojí před Kumburským Újezdem a vrátí se na ni na konci Vidochova. Má délku 8 480 metrů. Nová komunikace bude mít 13 mostů na silnici a stejný počet nad silnicí a dále dvě okružní křižovatky. Předpokládaná cena stavby je 1 140 495 867 Kč (bez DPH). Stavba se dotkne katastrálního území obcí Heřmanice, Kumburský Újezd, Nová Paka, Pustá Proseč, Studénka, Štikov, Vidochov a Vrchovina.

Stávající silnice I/16 bude po dostavbě, která je plánována na rok 2023, převedena mezi silnice III. třídy.

Ilustrační foto
Vysílač na Černé hoře je bez signálu