Zatímco stavební inženýři a řidiči čekající na rychlé a pohodlné spojení od Prahy a Hradce Králové směrem do Krkonoš jsou s průběhem prací kopírujících naplánované termíny spokojení, část obyvatel Štikova je sleduje s nelibostí.

„Probíhají hrubé zemní práce, pokračuje těžba zářezů a budování násypů, stále pracujeme na mostních objektech. Jsou rozpracované všechny větší estakády. Práce běží podle aktualizovaného harmonogramu. Termín dokončení zůstává stejný,“ shrnuje situaci vedoucí projektu Jiří Pöschl ze společnosti Porr, která je zhotovitelem stavby.

Na největší estakádě vedoucí přes Štikovskou rokli je v současné době částečně zabetonovaná nosná konstrukce pátého taktu z osmi. Stavba mohutného mostu o délce 423 metrů ční majestátně nad krajinou.

„Jedná se o nejviditelnější znak toho, jak obchvat roste. Je to jeden z důvodů, proč člověk tuto práci dělá. Je samozřejmě příjemné, když za sebou vidíte hmatatelné výsledky. Přestože je to relativně dlouhý most, jeho konstrukce je standardní, takže po stavební stránce nejde o nic zvláštního. Mimořádná je stavba jako celek,“ konstatuje šéf stavby.

Když postavil dům, trasa se změnila

Rozladění s ruchu u svých stavení jsou někteří obyvatele Štikova. Rodinný dům vzdálený zhruba padesát metrů od současného staveniště si Josef Šeps postavil před čtvrt stoletím. Teprve po kolaudaci v roce 2000 zjistil, že trasa obchvatu povede na blízké louce. Když okolo roku 1990 žádal o stavební povolení, úředníci ho ujistili, že povede jinudy.

„Když jsem vyřizoval stavební povolení, ptal jsem se, kde je trasa obchvatu plánovaná. Dostal jsem odpověď, že povede kolem třídírny odpadů, která je zhruba půl až tři čtvrtě kilometru směrem na Přibyslav. Tudy vést neměl, jinak bych tady nestavěl. Dozvěděl jsem se to, až když byl dům postavený,“ potvrzuje bývalý technik v důchodu a ukazuje na dům stojící nedaleko, který jeho sousedka prodala, když zjistila, že ji stavba vyroste téměř na zahradě. Spolu s dalšími se postavil proti nové variantě trasy, avšak podařilo se docílit jen dílčích změn projektu.

„Jsme s tím samozřejmě od začátku nespokojení. Bude tady hluk a vibrace, cena nemovitostí klesne, takže z toho nemůžeme mít radost. Je tu obrovská prašnost, už jsem si musel nechat vyměnit okna. Dřív tady byla zeleň, teď máme padesát metrů od baráku staveniště. Dokázali jsme alespoň prosadit, aby tady nevedly původně plánované sjezdy z obchvatu. Nakonec budou jinde. Protihlukové stěny jsou na této straně v plánu. Doufám, že to bude dodrženo. Jinak nám ale nezbývá nic jiného, než se s tím prostě smířit,“ uvědomuje si Josef Šeps.

Stavba o délce zhruba 8,5 kilometru začala v září roku 2022 a dokončení se plánuje na 25. července 2025. Obyvatelé místních částí se musejí smířit se stavebním ruchem. Podle starosty Pavla Bouchnera přináší komplikace každá stavba takového rozsahu, ale před jejím zahájením si prý v Nové Pace nikdo nedokázal představit, jak obrovská bude.

„Převozy hlíny, kameniva a betonu jsou skutečně v mohutném množství. Jenom z obchvatu se má vytěžit 550 tisíc kubíků zeminy a 500 tisíc kubíků se převáží na jiné místo. Stavbaři se snaží, přesto se nám problémy nevyhýbají. Vloni byl deštivý červenec, letos zase zima a typická červená hlína se ze silnic špatně odstraňuje,“ uvedl před několika týdny Pavel Bouchner.

Brzy začnou další dopravní omezení

Dopravní komplikace jsou zatím pouze v menším rozsahu. To se však brzy změní. Brzy se zcela uzavře Štikovská ulice a silnice v Heřmanicích a začátkem letních prázdnin dojde na omezení na hlavní silnici kvůli napojování na obchvat u Vidochova.

„Štikovskou ulici bychom měli částečně uzavřít v pondělí 17. června. Aktuálně je částečná uzavírka silnice křižující obchvat v Heřmanicích, kde se pracuje na přeložce vodovodů a následně bude probíhat výstavba kanalizace. Provoz tam řídí semafory, ale koncem června nebo začátkem července dojde k úplné uzavírce komunikace, kterou přebudujeme na stykovou křižovatku s obchvatem,“ upřesňuje Jiří Pöschl.

U Vidochova severně od Nové Paky, kde roste kruhová křižovatka, se bude obchvat napojovat na silnici I/16 na dvou místech. Provoz bude řízen světelnou signalizací a jezdit se tam bude po polovině vozovky. Příští rok nastanou stejné potíže na opačné straně u Kumburského Újezdu.

„Práce budou probíhat v červenci a v srpnu. Přesný termín ještě neznáme, čekáme na schválení dopravního opatření krajským úřadem První pracoviště bude ve směru od Nové Paky, druhé na konci stavby u autobusových zastávek. Uzavírky budou samostatné, aby úseky byly co nejkratší a práce se daly stihnout co nejrychleji. Napojování obchvatu u Kumburského Újezdu je v plánu přibližně v květnu či červnu příštího roku,“ říká Jiří Pöschl.

Obchvat se od stávající silnice první třídy číslo 16 odděluje u Kumburského Újezdu, povede východně od města v blízkosti Heřmanic a Štikova a končit bude u Vidochova severně od Nové Paky, kde se nyní buduje kruhový objezd. Součástí obchvatu bude 16 mostů a přes dvacet protihlukových stěn o délce přes čtyři kilometry.