Sto milionů bez DPH bude stát rekonstrukce Městského kulturního střediska, objektu, který už léta neodpovídá současným trendům. Už v roce 2007 nechalo město zpracovat projekt jeho renovace, investici ovšem předběhla stavba krytého bazénu. Budova z roku 1928 získá novou vizáž, změní se vstup do objektu, zvětší se malý sál, změnou projde původní hlediště i jeviště, balkon se rozšíří, čímž vznikne komfortní zázemí pro diváky. Budova bude také kompletně bezbariérová.

Nová tvář pro klášter

Další významnou investicí je přestavba původního kláštera paulánů, který až do roku 2004 sloužil jako nemocnice. V roce objekt odkoupila od kraje nezisková organizace Život bez bariér. Nákladem zhruba sta milionů se má změnit na zařízení sociálních služeb. Kraj přestavbu podpoří dotací 36 milionů, unie vloží do podniku 43 milionů a 25 až 30 milionů packá radnice, která je i příjemcem krajské dotace. V objektu bývalé nemocnice vznikne komunitní centrum, prostory pro odborné poradenství, rozšířený stacionář pro lidi s Alzheimerovou chorobou, přestěhuje se sem i půjčovna kompenzačních pomůcek. „Jsme rádi, že záměr, který má smysl a do budoucna se bude zvyšovat jeho potřebnost a pomůže zachovat kulturní dědictví, získal dotační prostředky,“ říká starosta Josef Cogan k realizaci.

Na otázku, jak koronavirus ovlivnil ekonomiku města, uvádí:

Sčítání škod

„Nemáme akutní finanční krizi. Situace je ale pro všechny obce a města problematická. Víme, že dopad na nás bude. Nová Paka přijde tak o dvacet milionů, na příjmech se vrátíme o tři roky zpátky. Přistoupili jsme k pokrácení jednotlivých položek rozpočtu. Pozastavili jsme projekt v domě č. 325 na náměstí. Vybudujeme zde pouze nízkoprahový klub, pobočka domu dětí a mládeže, na kterou jsme si alokovali osm milionů, má stop,“ popisuje Josef Cogan ekonomickou situaci města a dodává, že možnost, že město postaví pobočku z vlastních zdrojů, padá.

Starosta Josef Cogan se navíc pozastavuje nad výzvou vlády, aby obce a kraje maximálně investovaly. „Samosprávy však dýchají s daňovými příjmy ze sdílených daní, které se jim v krizi výrazně propadají. Proto je zarážející, že se vláda neštítí nadto samosprávám sebrat ještě dalších 15 miliard. Každý z oboru ví, že tyto zdroje musí samosprávy odepsat zejména z investic. V mandatorních výdajích to půjde velmi těžko,“ rozčiluje se první muž packé radnice.