Objekt sousedí s kostelem sv. Mikuláše a právě v jeho okolí objevili archeologové cenné nálezy, které chtějí do konce ledna odtajnit. Přiblížit by měly historii města.

V rámci první etapy přestavby vznikne v bývalé škole moderní nízkoprahový klub pro děti a mládež.