„I když máme kapacitně obě školky vytíženy, bez problémů jsme umístili děti ve věku tří let a na této hranici,“ tvrdí Bohuslav Benč z odboru školství. Kapacita obou packých školek je 260 žáčků.

 Packá radnice jako zřizovatel mateřské školy na sídlišti Studénka a v lokalitě nad poštou neuspokojila pouze pět zájemců z nedalekých Úbislavic.
 „Problém přislíbil řešit místní starosta Miloš Urban,“ upozorňuje nás Bohuslav Benč. Starosta Urban uvádí: „Během srpna se nám po dohodě s ředitelkami obou zařízení podařilo zařadit alespoň dvě úbislavické děti a doufám, že do Vánoc se ještě nějaká místa uvolní. V příštím roce budeme Packým hradit za naše děcka školné ve výši 8 tisíc korun, což nám garantuje zařazení všech žadatelů.“ Obec uvažovala také o zřízení mikroškolky, což se ukázalo být finančně velice náročné.