Mluvilo se o ledačem. Exkurze do dolu Jan Šverma v Žacléři, papírny Hostinné, Kablo Vrchlabí, sklárny Poděbrady. Byly organizovány společné výlety do Krkonoš, předvánoční mikulášské besídky s nadílkou pro děti, ale i o bezplatném dárcovství krve.

Zavzpomínali jsme na pracovní činnosti, výstavbu, rekonstrukce elektrických sítí, opravy spadlých vodičů, výměny pojistek pro domácnosti a likvidaci poruch.

Pracovalo se za každého počasí a provoz byl nepřetržitý. Energetika měla monopol na výrobu, rozvod a dodávku energie konečnému odběrateli. Dnes je to jiné. Na každou činnost si objednává subdodavatele.

Nebezpečí

Práce v montážích byla náročná a někdy i nebezpečná. V zimě jsme stavěli novou linku na Pecce. Na sněhu jsme roztahovali směrem ke hřebeni betonové sloupy.

Jeden se utrhl ze řetězu a po umrzlém a zasněženém svahu letěl dolů z kopce přímo na dům. Na poslední chvíli se zarazil o břeh – to jsme si oddechli!

Mluvilo se i o velkých poruchách na vedení vysokého napětí. V roce 1998 došlo k zahoření kabelu 10 000 voltů v trafostanici „Pivovar" a následným zkratem vyhořela v novopacké rozvodně její část.

Město bez proudu

Město bylo celou noc bez elektřiny – nešlo nic. Poruchu likvidovali hasiči a 40 pracovníků. Veřejnost přijala celou záležitost s pochopením, lidé byli ukáznění a pracovní úsilí energetiků ocenili.

Tyto pracovní a společenské události byly zaznamenány ve fotografiích a na tomto setkání byla nepatrná část zveřejněna. Čas společenského setkání rychle uběhl, bylo na co vzpomínat. Popřáli jsme si pěkné svátky vánoční, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.   Josef Hlubuček