Ohrozit jí může dodávka kamenné drtě, která vázne kvůli uzavření kamenolomu. Hrozí také uzavření betonárky v Lukavci, dodávky mohou být přerušeny.

„Uvidíme, zatím stavíme,“ říká místostarosta Pavel Bouchner.

Starosta Vysokého Veselí Luboš Holman převzal dar od místních vietnamských obchodníků. Byl určen složkám IZS.
Vietnamci nám ukázali, jak to s námi myslí