Nový autobusový terminál vyrostl na místě původního nádraží, kde byly pouze přístřešky chráněné zastávky s informačními prvky a lavičkami. Přitom denně tu projelo až 120 autobusů. Cestující zde ale neměli žádné zázemí. Až projekt za 64,5 milionů, který podpořila evropská unie 47,5 miliony, přinesl změnu. Na ploše vyrostla nová odbavovací hala s dvěma čekárnami, sociálním zázemím a kolárnou. Vybavena bude nápojovými a sušenkovými automaty. Podél nádraží s pěti zastávkami vznikne nových 45 parkovacích míst pro osobní automobily. Dalších 35 parkovacích míst nabídne protější lokalita Na Tržišti, která je součástí zakázky.

„S výsledkem jsme spokojeni, firma pracovala flexibilně i v době covidové krize. Při předání jsme jen poukázali na drobné nedostatky, které dodavatel odstraňuje,“ říká starosta města Josef Cogan. Termín dodání stavby k 31. říjnu 2020 firma splnila.

Po vyjádření dotčených orgánů bude terminál spouštěn do zkušebního provozu. Starosta odhaduje, že vše by se mělo zvládnout do prosince.

Součástí moderního nádraží je i vodní prvek s krytolebci na soutoku Brdského potoka a Rokytky. Město na své náklady také upravilo některé chodníky.