„Hlavním důvodem renovace na Letné je oddělení splaškové a dešťové kanalizace. V současné době je společná a zbytečně zatěžuje čistírnu odpadních vod, proto chceme splaškovou kanalizaci napojit na přivaděč pro čistírnu, dešťovou včetně balastních vod svést do Rokytky," popisuje záměr starosta Josef Dlabola a dodává, že na zhotovení splaškové kanalizace chce obec požádat o dotační podporu Královéhradecký kraj.

Akce na Letné má být zahájena v průběhu dubna – května. Současně s kanalizací se v lokalitě uskuteční rekonstrukce rozvodu plynu. Když se neobjeví komplikace, hotovo bude do konce roku s tím, že povrchy se upraví v následujícím roce za finanční spoluúčasti RWE.
S čím musí místní počítat, tak to bude nejen rozkopaná Letná, ale také omezení dopravy na páteřní silnici druhé třídy.

„Musíme provést příčné překopání silniční komunikace v úseku křižovatky ulic Sokolská a Letná. Trubky nového vodního díla mají vést hluboko pod stávající monolitickou betonovou šachtou hlavního vodovodního řadu, která je přímo v křižovatce. Zatím netuším, zda bude silnice zcela uzavřena a nebo jen omezen provoz. O změnách v dopravě budeme ještě jednat," upozorňuje starosta na možné komplikace. Objížďka do Roškopova, Karlova a Ústí, by pak vedla zřejmě přes Krsmol a Brdo.

V minulosti už obec odkanalizovala lokalitu Nouzov (9 mil.), v roce 2012 byla vybudována splašková kanalizace a protipovodňová opatření v ulicích A. Mlejnkové a Revoluční za 10 milionů.

Nová kanalizace vznikla v místní části Záduška v rámci zasíťování stavebních parcel, kde se kanalizace napojila na ulici Revoluční. Celkové náklady na zasíťování se vyšplhaly na deset milionů korun. Posledním úsekem, který je nutný ve Staré Pace odkanalizovat, je oblast pod hřebčínem. Tady už má obec připravenu dokumentaci.

Na otázku, zda se obec pustí do akce i v případě, že dotaci nezíská, starosta Dlabola odpovídá: „Začneme, máme rozpočtováno a nebudeme již dále stavbu odkládat. Udělení dotace se dozvíme stejně až někdy v květnu nebo červnu."