Pod kontrolu starosty Jiřího Lišky přecházejí agendy rozvoje města, územního plánování, bezpečnostní rady, krizového štábu, osadních výborů a občanských spolků. ¨

Místostarosta Petr Hamáček bude dozorovat výstavbovým aktivitám, kultuře, sociální a bytové politice, krizovému řízení, zdravotnictví a vzdělávání.

Gescemi Ladislava Bryknera jsou životní prostředí, veřejný pořádek, sport a hazard, Luďka Havla doprava a chod radnice, Tomáše Frýby cestovní ruch a Petra Lisého tělovýchova, sport, volnočasové aktivity a protidrogová politika.