Nová hala stojí v zadním traktu areálu v Textilní ulici. Vybudována byla v letošním roce a bude sloužit jako sklad pro sezónní městský mobiliář. Pro technické služby je velkým přínosem, protože mobiliář bude na jednom místě v jejich areálu, tudíž se s ním bude snadněji manipulovat. Jako první v nové hale dostaly útočiště lavičky z Valdštejnova náměstí a dřevěné stánky z Valdštejnských slavností.

Nová hala v Jičíně bude sloužit jako skladiště městského mobiliářeZdroj: město Jičín

Chod města bez příspěvkové organizace Technické služby města Jičína si vůbec nelze představit. Zajišťují úklid a pořádek, údržbu zeleně a veřejných prostranství, různé drobné i větší opravy, provoz sběrného dvora, třídící linky nebo skládky v Popovicích, technickou podporu kulturním akcím, správu hřbitovů, svoz komunálního i tříděného odpadu a mnoho, mnoho dalšího.Město Jičín si technických služeb a jejich pracovníků velmi váží a také v budoucnosti je bude podporovat.