Míst, kde lze načerpat autentický zážitek z Nové Paky, její historie, vývoje a odkazu významných osobností, je poskrovnu. Avšak takovýto prostor se nachází mezi městským muzeem, klenotnicí a Suchardovým domem, na který se zaměřila pozornost pracovníků muzea.

V srpnu byla dokončena devadesáti denní restaurátorská práce dvou studentek Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kterou prováděly v rámci své diplomové práce.

PEČLIVÁ OPRAVA

Obě sgrafita byla v havarijním stavu. U sv. Vojtěcha hrozilo odpadnutí omítky a na sv. Václavu se nacházelo hodně tmelů, které nebyly vyhovující technicky ani esteticky. Nejprve bylo nutné provést restaurátorský průzkum, zdokumentovat typy poškození a následně studentky čekalo hledání v archivu muzea a města.

Na freskách pracovaly podle soch v místním kostele sv. Mikuláše.

Dílo se nachází na severozápadní straně a je vystaveno horším povětrnostním vlivům. „Dřív se zlato nepoužívalo a tím byla sgrafita také náchylnější k vlivům počasí,“ uvádí ředitelka muzea Jitka Mečířová. Na opravu sgrafit se nyní použilo celkem 4,3 gramu zlata.
Suchardův dům čeká rekonstrukce osvětlení a závěsného systému za jeden milion korun, která započala v půlce září. Vedení muzea chce nechat zpracovat stavebně historický průzkum významného objektu. „Měla by to být taková kuchařka úprav, která nám ukáže, jak pokračovat“ míní ředitelka Jitka Mečířová.

Co je to? Sgrafito!

Nástěnná grafická umělecká technika, která vznikla v renesanci, ale je stále aktuální. V italštině znamená sgraffito škrabat, což ilustruje samotnou techniku, kdy se dílo vyškrabává do vícevrstvé barevné omítky.